top of page

Investerer stort i næringseiendom
- Storgata 86 er overdratt Lofoten Islands-konsernet

Storgata 86, utvendig fasade nord_edited

 

Storgata 86 er en kjent bygning i Leknes sentrum. Bygget som for tiden huser Statens Vegvesen har tidligere vært både bank og politistasjon. Nå skal bygget flagges under eierskap av Lofoten Islands-konsernet. 

 

10.08.2022

Lofoten Islands AS kunngjør i dag at Storgata 86 er overdratt det familieeide eiendomskonsernet. Vederlaget for overdragelsen er 15 millioner kroner.

Tirsdag 9. august var alle formelle forhold avklart. Det er Rasmussen Holding AS som selger eiendommen. Daglig leder Roger Rasmussen i Rasmussen Holding AS sier at selskapet hans ønsker selge unna eiendom som ikke har direkte tilknytning til konsernets hovedområder for drift.

'' Alt som ikke er knyttet direkte opp til drift med relasjon til transport, terminal, verksted og anleggsvirksomhet, ønsker vi selge unna. Lofoten Islands var i kontakt med oss allerede tidlig i mars i år, kort tid etter at lokalavisen hadde skrevet om at Statens Vegvesen var på flyttefot. Eriksen ba om visning hvor vi allerede da så for oss en avtale. Det har hele veien vært en ryddig prosess med god dialog hvor vi nå har landet på en endelig overdragelse, sier Rasmussen.

 

'' Bygget er en ærverdig og markant eiendom av arkitektonisk gjennomføring. I kraft av sin beliggenhet og utforming nyter bygget god profilering som en godt eksponert eiendom i bybildet. 

 

- Eiendommen har en lang lokal historie og har vært både politistasjon og bank. I dag kjenner de fleste til bygget som Statens Vegvesen-bygget, forklarer Administrerende Direktør i Lofoten Islands-konsernet Jonas Eriksen.

'' Dato for overtagelse har hele veien vært 1. august, noe som også ble holdt. Av hensyn til formelle forhold har vi likevel avventet offentliggjøringen fram til nå. Det så spennende ut på slutten men vi klarte å holde tidsrammene som ble satt i mars ganske godt, fortsetter Eriksen.

Storgata 86, utvendig fasade øst.jpeg

Eiendommen vil etter hvert framstå ny og moderne med nytt konsept for aktivitet i bygget.

Oppkjøpet av eiendommen er et viktig steg for å sikre konsernets posisjon samtidig som det setter kurser for nytt satsingsområde. 

 

'' Eiendomsbransjen er i en radikal endring sett opp mot prisendringene i markedet generelt. Fram til nå har vi bare bedrevet boligutvikling, hvor vi nå ønsker å utvide fokusområdet med satsing også på næringseiendommer. Tidspunktet for oppkjøpet er også riktig. Vi har flere aktører for hånden som vi er i prosess med for inngåelse av leieforhold. Samtidig ønsker vi også få fram at vi fortsatt har noen ledige kvadratmeter i bygget. Aktører som finner eiendommen interessant, må gjerne ta kontakt med oss for å se nærmere på et mulig leieforhold uavhengig av bransje de opererer i, forklarer Direktør Bolig- og Eiendomsforvaltning Ingelin Finstad Zakariassen.

Bygget vil den neste tiden gjennomgå en oppgradering hvor målet er at eiendommen skal bli et populært besøkssenter for publikum. Ved siden av dette vil også vi bli å finne i bygget etter hvert hvor vi i første omgang har fokus på å klargjøre alt for de nye leietakerne. Virksomheten driftes i dag fra hjemmekontor hos Eriksen selv, hvor planen er å utvide driften ved å flytte inn i Storgata som nytt hovedkvarter. 

'' Dette er en strategisk god og spennende eiendom som vi gleder oss til å utvikle videre. Nå som Storgata er blitt så flott har alle som eier bygningsmasse i sentrum et ansvar for å oppgradere fasadene slik at bybildet blir helhetlig og moderne, avslutter Eriksen.

bottom of page