top of page

VÅR LILLE HISTORIE

SLIK STARTET DET HELE

c221fc889283bcb9e69d2449eb6bc759.jpg

I 2017 vedtok tre kamerater at en større satsing på Lofoten måtte fram. Etter å ha erfart den økende boligmangelen ble det satt sammen en prosjektgruppe for å utarbeide styringsdokumenter til det som skulle bli et nytt eiendomsselskap i vakre Lofoten. Målet skulle være enkelt. Å bidra til å sikre regionens vekst gjennom økt boligtilbud. 

 

Men å etablere en virksomhet helt fra bunnen av skulle vise seg å ikke være like enkelt. Flere ganger holdt selskapet på å grunnstøte som et resultat av manglende kapital i oppstartfasen, og ambisjonene i seg selv kunne få folk til å bryne på øynene. Etter mange runder på bordet kunne det konkluderes med to løsninger. Enten måtte aksjekapitalen høynes, ellers ville selskapet være historie før eventyret hadde startet.

 

Svaret var enkelt! - Vi hadde liksom ikke noe valg, og slik gikk det. Tre eiere ble til fire, og selskapet overtok sine fem første boliger på Gravdal i Lofoten sommeren 2019.

 

Ett år senere overtar selskapet aksjebeholdningen i Norsupply Eiendom. Lofoten Islands som selskap, var nå blitt et konsern. Norsupply Eiendom står for oppføringen av det nye boligfeltet på Gravdal, og tilfører dermed konsernet en økning i antall boenheter på mer enn 120%.

 

Den 19. mai 2021 vedtas det nok en utvidelse, med oppkjøp av Lofoten Boligutleie AS som innstilling. 25 nye boenheter tilføres konsernet. Dette åpner nye veier for organisasjonen, som videre utvider satsingsområdet. 


Lofoten Islands AS har som visjon å bidra til positiv vekst og utvikling i regionen.

Formålet og hensikten med selskapet er å skape et bedre tilbud til kommunene i regionen som tilfredsstiller visjonen om økt tilflytning, vekst i distriktet og som imøtekommer det private og offentliges ønske for utbygging av boliger.

LOFOTEN ISLANDS

IN ARCTIC CARIBBEAN

Ditt valg, når du skal

ha deg bolig

 

bottom of page