BLI KJENT MED OSS

 Ingelin F. Zakariassen 
Partner / Styremedlem
 Tone Finstad-Steira 
Partner / Styremedlem
Ketil Finstad-Steira 
Senior Partner / Styreleder
Jonas Eriksen 
Senior Partner / Adm. Direktør