top of page

Kontorer, konferansesenter, bar og café
- Nå er planene for Bankgården vedtatt

3,2_edited.jpg

 

Den gamle Bankgården vil åpnes mer opp for publikum en den tidligere har vært. Vi ønsker å kunne skape mer aktivitet i denne delen av Leknes sentrum. 

 

02.02.2023

I august 2022 overtok Lofoten Islands-konsernet den gamle Bankgården i Leknes sentrum. Nå er bygget på vel 2000 kvadratmeter igjen utleid etter at Statens Vegvesen i oktober i fjor flyttet ut, og planene er vedtatt. 

Interessen for lokaler har vært enorm, og over alle forventninger. Allerede før jul var bygget i praksis fylt opp. Det nye kollegiale i den gamle Bankgården blir en blanding av offentlig sektor på statlig- og fylkeskommunalt nivå, i tillegg til private aktører.

 

Av dette inngår bl.a. Nordland Fylkeskommunes vegadministrasjon for transport og infrastruktur, Helse Nord IKT, Doxacom AS, Hyr AS, Lofoten Fisk AS og Lofoten Islands-konsernet selv med sine fire selskaper. Dette sammen med ytterligere fire andre aktører som ikke ønsker offentliggjøring på nåværende tidspunkt. Vi har framforhandlet gode leieavtaler på inntil 20 års varighet.

 

I tillegg til næringslokaler som kontorer, er det lagt opp for konferansesenter med minst elleve ulike funksjoner for tilpassing. Arrangementer som kurs, konferanser, møter men også tilstelninger i privat regi som konfirmasjon og andre typer selskap, er noe av det som vi har lagt føringer for. Her kan de to største konferanserommene slås sammen til en større sal. Konferansesenteret alene vil ha en kapasitet på inntil underkant av hundre personer totalt sett.

Ved siden av dette har vi også et par godbiter til Leknes som by og felleskap. Etter noen runder på bordet er det bestemt at det blir ny café, restaurant og bar i byen. 

 

Tanken om café og restaurant har i grunn vært med oss hele veien, men ble noe styrket når Susann med Trappa Café la ned. Vi syntes dette var forferdelig trist, å håper vi kan klare å gjenskape skape den samme varme atmosfæren med like god mat som Susann hadde da hun drev.

 

Konseptet vil imidlertid være noe annet.
Vi planlegger bruke noe resurser på utformingen slik at vi får noe Leknes så langt kanskje ikke har hatt, samtidig som alle skal kunne føle seg velkommen.

298848681_3394800804074535_3831662905923736579_n_edited.jpg

I denne delen av byggets første etasje planlegges det café og restaurant. Her kan vi også se området det planlegges legge til rette for uteservering.

Caféen og restauranten er planlagt inn i sørvestdelen av første etasje, noe som også er strategisk mtp. uteservering og solforhold i sommerhalvåret. Vi ønsker å kunne lage et fantastisk uteområde slik at gjestene kan nyte en kaffe eller matbit også utendørs.

Til vanlig ser vi for oss at caféen vil kunne håndtere underkant av 90 gjester hvor vi kan øke kapasiteten til 136 plasser innendørs ved større pågang. Tar man med det totale i sommerhalvåret, snakker vi om å kunne håndtere overkant av 200 gjester på en gang.

 

Det kanskje ikke alle vet, er at det er at bygget består av tre fulle etasjer. Kjelleren er like stor som første og andre etasje, og består av garderober, maskinrom for tekniske installasjoner i tillegg til gode områder for lager.

De som er noe mer voksne husker nok at det en gang var politistasjon og bank i bygget før Statens Vegvesen holdt til her. Det er to fullverdig arrester og tre store bankhvelv i bygget fra den tiden. Med andre ord var det kort vei for å kvitte seg med tyvene den tiden bankran med personlig oppmøte var mer aktuelt. Det morsomme er at arrestene faktisk tilfredsstiller dagens krav til utforming.

 

Det er også denne delen vi planlegger barlokalet. Både de gamle fengselscellene og ene pengehvelvet i kjelleren vil bli en del av den nye baren det prosjekteres for.

 

Pengehvelvet skal innredes til VIP-lounge, mens arrestene bygges om til toaletter. For så vidt planlegges også hvelvet i første etasje å bygges om til toaletter i tilknytning besøkende av bygget. Dette uten å fjerne den gamle historien. 

Kontor Ingelin.jpg

Driftssjef Bolig- og Eiendomsforvaltning Ingelin Finstad Zakariassen

Planmessig blir caféen og baren riktig nok lokalisert på hver sin side av bygget, i hver sin etasje. Likevel vil en av byggets tre trappeganger å ha nærmest direkte tilknytting fra caféen ned til baren. Dette gjør at konseptet blir gjennomgående. Det settes av nærmere 440 kvadratmeter øremerket publikumsområde for café og bar.

Med konseptet som planlegges for baren, håper vi å kunne appellere til den noe mer voksne aldersgruppen. Vi ønsker å ha et sted som ikke bare preges av diskomusikk for nåtidens 20-åringer. Spennende blir det i hvert fall.

Vi er godt i gang med prosjekteringen for oppgraderingene. Fram mot ferdigstilling vil det være en del internadministrative- og politiske prosesser opp mot kommune, arbeidstilsyn og entreprenører. Samtidig har vi god dialog med leietakerne som også blir hørt for deres ønsker til utforming og behov. Alt i alt er vi et lag på overkant av ca. 20 personer som er direkte engasjert i den prosjekterte ombyggingen. Når bygget står ferdig blir vi rundt 50 stk. fordel over 12 foretak som vil ha arbeidsplass her.

Vi er noe ambisiøse på sluttdato. Ombyggingen deles inn i fem faser med utvendig renovering som siste. Vi håper å kunne ferdigstille bygget i sin helhet høsten 2023.

Pressemelding, Ingelin Finstad Zakariassen

Driftssjef Bolig- og Eiendomsforvaltning

Lofoten Islands-konsernet

bottom of page